Alles hangt met alles samen

Uitgangspunt voor al mijn sessies is de overtuiging dat alles met elkaar samenhangt. Binnen je lijf zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Buiten je lijf, ben jij onlosmakelijk verbonden met je omgeving.

Je kunt helen en groeien als jouw denken, doen en voelen met elkaar in balans zijn, en jij je zelf toestaat helemaal je eigen ruimte in te nemen.

Jij staat centraal. We beginnen waar jij bent.