Uw gezondheid staat bij ons op 1!  Wij stellen alles in het werk om u veilig aan te raken:

 • Wij zijn zelf gezond en wij, en onze gezinsleden vertonen geen symptomen van een mogelijke COVID-19 besmetting.
 • Onze praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de (relevante delen uit de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (zie het protocol op onze website).
 • Wij treffen extra hygiënische maatregelen zoals het schoonmaken van vloeren, oppervlakten, aanraakvlakken, ventilatie, gebruik en wassen van handdoeken etc. In de praktijk zullen zo min mogelijk slecht schoon te maken materialen in het zicht aanwezig zijn.
 • Wij zullen u bij het maken van een afspraak een aantal vragen stellen om te bepalen of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in uw klantendossier. Wij behandelen:
  • personen zonder symptomen passend bij COVID-19 (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts) waarbij ook eventuele gezinsleden geen symptomen vertonen;
  • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
  • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis
 • Wij bevestigen schriftelijk de afspraak met verwijzing naar de link naar het op de website gepubliceerde Corona-protocol . Met het maken van de afspraak verklaart u zich akkoord met dit protocol.
 • U komt in principe alleen naar de praktijk. Zonodig kan één begeleider worden meegenomen. U neemt uw eigen waterflesje mee,
 • U komt niet vroeger dan 5 minuten naar de afspraak. U kunt bij aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte. U maakt geen gebruik van de wachtruimte.
 • Wij informeren naar uw gezondheid op het moment van de afspraak. Als u zich op dat moment onwel voelt, zullen wij een andere afspraak met u maken.
 • Wij vragen u bij binnenkomst uw handen te wassen. Papieren tissues zijn beschikbaar, U kunt deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen. U raakt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aan. Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling).
 • Behalve bij de massage, blijven wij altijd op 1 ½ meter van u, bij binnenkomst, tijdens het voor- en nagesprek, bij vertrek, behalve bij de massage.
 • Wij wassen onze handen voor en na elke massage.
 • Indien gewenst, dragen wij en/of u tijdens de massage mondbescherming.
 • Wij sturen u een factuur en/of betaalverzoek en accepteren geen contante betalingen.
 • Wij rekenen geen annuleringskosten zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen

Een fijne behandeling gewenst!